Stap voor stap naar van Aardbeienland naar Berry Briljant!

Stap voor stap naar van Aardbeienland naar Berry Briljant!

Eind 2018 werd door de stichting het ambitiedocument Berry Briljant gepubliceerd. In dit document werd de stip op de horizon geplaatst in het jaar 2025. Het doel is om tegen die tijd de volgende pijlers te realiseren: promotie, educatie & innovatie van de...