Met de realisatie van een Onderzoekscentrum Zacht Fruit door Delphy wordt een grote stap gezet in de realisatie van Berry Briljant, een toeristische en educatieve parel in de Gemeente Horst aan de Maas welke inhoud geeft aan de Regiodeal om te komen tot de Gezondste Regio 2025. Begin 2019 presenteerde de Stichting Berry Promotions het ambitiedocument “Van Aardbeienland naar Berry Briljant”.

Voorzitter Marcel Dings: “Onze regio is een broeinest van kennis en kunde op het gebied van zacht fruit en gezondheid. Wij geloven erin om de huidige parel ‘Aardbeienland’ voor de regio en sector te laten schitteren en uitgroeien tot een Berry-Briljant”. Kern van de transitie is het verrijken van de toeristische attractie Aardbeienland met onderzoek, educatie, regio promotie en sociale betrokkenheid en dat vervolgens verbreden met promotie voor de totale zacht fruit sector. Een ambitie die naadloos aansluit bij de door Gemeente Horst aan de Maas geïnitieerde ambitie van “De Gezondste Regio 2025”.

Projectleider Jan Janssen: “Berry Briljant is het fruitige visitekaartje wat staat voor gezonde voeding en met de ambities van Afslag 10 op het gebied van Sport, Recreatie en Cultuur geven we echt invulling aan die Gezondste Regio en versterken daarmee de toeristische waarde voor deze regio”. Wethouder Bob Vostermans is in zijn nopjes: “Zacht Fruit is een belangrijke pijler in onze Gemeente en met Delphy hebben we een wereldspeler van formaat om de hier opgedane kennis wereldwijd te verspreiden, dat is toch het visitekaartje van de Nederlandse landbouw, daar heeft Horst een positie in en die wordt versterkt!” Het Onderzoekscentrum Zacht Fruit omvat zowel de bedekte als onbedekte teelt van zowel de aardbei, blauwe bes, framboos, braam en overig zacht fruit. Met een oppervlakte van ruim 4 hectare vergt dit een investering die richting de zes nullen zal gaan, in een kas, teelt ondersteunende voorzieningen en infrastructuur. 

Algemeen Directeur Delphy Jacco van der Wekken: “De combinatie van onderzoek, promotie en educatie die Berry Briljant ons biedt vormen voor ons een ideale omgeving en voedingsbodem. We staan kort bij de zacht fruit sector, zodat praktijkgericht onderzoek ook direct aansluit bij wat er bij onze klanten maar ook bij de consumenten leeft. We zien uit naar de samenwerking en willen snel aan de slag!”  

De exploitatie van het Themapark met terras en winkel welke een grondige opknapbeurt ondergaat wordt door de komst van Delphy versterkt. Exploitant Maykel Claassen van Aardbeienland: “Middels begeleide excursies kunnen consumenten kennisnemen van de modernste teeltmethoden van zacht fruit en daarmee kunnen we educatie daadwerkelijk inhoud geven”. Tezamen met het Citaverde College en Kerngezond wordt dit programma verder uitgewerkt. Wethouder Eric Beurskens: “In de toeristische sector gaat het erom mensen te verrassen, te laten ontdekken en te inspireren. Het toevoegen van educatieve elementen is met name voor kinderen een prima middel. Wie wil nu niet weten hoe die lekkere bessen en aardbeien groeien en bloeien?”