In 2019 hebben we een ambitiedocument opgesteld voor de transitie van Aardbeienland naar Berry Briljant, door invulling van de pijlers Innovatie, Educatie, Maatschappelijk en Promotie. Inmiddels krijgt deze ambitie met het International Soft Fruit Centre van Delphy, de bouw van het Sportzorgcentrum JouTou, de promotie via de Aardbeien Drive Inn en de Fruity Obstacle Run, steeds meer inhoud.

Ondertussen werd de samenwerking met onze buren opgezocht namelijk, De Vermeerderingstuinen Horst en de NAK Tuinbouw en bleken onze ambities van zacht én hard fruit elkaar te kunnen versterken. We liepen echter tegen de beperking aan dat het bestemmingsplan niet op onze plannen was afgestemd. Al snel werd een samenwerking gesmeed en onder de werknaam “Fruit Campus Horst” zijn we met de Gemeente Horst aan de Maas aan de slag gegaan om het gehele gebied, totaal ruim 20 hectare, opnieuw te bestemmen, zodat we onze ambities voor Onderzoek, Onderwijs, Overheden en Ondernemers kunnen realiseren.

Bureau BRO verstrekt de opdracht om dit bestemmingsplan op te maken en we hopen nog vóór deze zomer de gewenste bestemming definitief te hebben gerealiseerd. Inmiddels is een afstudeerder van de HAN te Nijmegen via Driessen Architectuur gestart met het visualiseren van het gehele gebied middels een 3D-impressie. Onze ultieme droom om een Berry Briljant clubhuis te realiseren op een mooie locatie, zal hierin een plekje krijgen.

De studenten van de Has, waarover u in deze nieuwsbrief meer leest, zijn inmiddels begonnen met hun afstudeerproject om een concrete visie en businessplan van dit Clubhuis op te stellen. “Een plek waar alle lijntjes van alle betrokken partijen samenkomen.”, zoals Marijn, een van de HAS-studentes, dat mooi verwoordde.

Het project waarin we het gehele Berry Briljant Eco-systeem ontwikkelen, heeft steun mogen ontvangen vanuit de investeringsagenda Noord-Limburg. Vanuit het LIOF programma Limburg Toekomstbestendig, zijn we met de HAS Venlo een expeditie gestart naar Gezonde en Veilige voeding waarmee we ons clubhuis positioneren als het icoon van de gezondste Regio. Op onze partner dag, alsook op de Zacht Fruit Dagen van Delphy op 9 en 10 juni, zullen wij dit graag aan een iedereen presenteren.