In de categorie ‘Fruitige Kettingbrief’ gaan we samen met gedreven personen uit de zachtfruit sector, dieper in op de sector! Erik Rasing gaf in de vorige kettingbrief antwoord op de vraag: Hoe zie jij de toekomst voor je als jonge ondernemer in de huidige markt. Wat blijft bestaan, waar verwacht jij dat de uitdaging zit voor jou en je collega-ondernemers en hoe zie jij de samenwerking binnen de keten voor je?” Hij geeft de volgende vraag ”We zien ziekte- en insectendruk alsmaar toenemen en bestrijdingsmiddelen wegvallen, wat wordt de aanpak van de toekomst om toch nog gezonde aardbeien en plantmateriaal te produceren?” door aan: Mark van der Werf van Koppert Biological Systems.

 

We zien ziekte- en insectendruk alsmaar toenemen en bestrijdingsmiddelen wegvallen, wat wordt de aanpak van de toekomst om toch nog gezonde aardbeien en plantmateriaal te produceren?

Op dit moment zien we inderdaad een enorme druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is niet alleen in de zachtfruit sector maar in de gehele land- en tuinbouw. Om een oplossing te vinden voor dit probleem, moeten we terug naar de oorzaak van het probleem. Waarom zijn we zo afhankelijk geworden van gewasbeschermingsmiddelen om onze gewassen te beschermen?

Waarschijnlijk liggen twee factoren aan de basis van het probleem. Ten eerste is de veredeling de afgelopen 50 jaar vooral bezig geweest om gewassen te kweken die meer productie geven. Deze meer productie is onder andere ten koste gegaan van de capaciteit van planten om zichzelf te verdedigen tegen ziekten en plagen. De veredelaars staan dus voor de uitdaging om diverse afweermechanisme (resistenties) weer terug in de plant te krijgen.

Daarnaast zijn we in toenemende mate kunstmest gaan gebruiken. Natuurlijk hebben we daardoor een productieverhoging gerealiseerd, maar tegelijkertijd zijn gewassen veel gevoeliger geworden voor ziekten en plagen. De huidige generatie planten zijn zeer aantrekkelijk voor allerlei ziekten en plagen. En hoe meer ziekten en plagen zich thuis voelen op een gewas, hoe meer chemie we nodig hebben om de planten toch “schoon” te houden. Met chemie lossen we dus het probleem niet op, maar zijn we alleen maar het symptoom aan het bestrijden.

De vraag is dus hoe we planten weer minder aantrekkelijk kunnen maken. De afgelopen jaren heeft Koppert Biological Systems behoorlijk geïnvesteerd in deze vraag. Na een aantal jaren van proeven maken we op dit moment leuke stappen in de praktijk. We zien inderdaad dat we de aantrekkelijkheid van een gewas kunnen veranderen en daardoor enerzijds het effect van biologie versterken en anderzijds minder afhankelijk worden van chemie. Tegelijkertijd realiseren we ons ook heel goed dat we er nog lang niet zijn. Het totale systeem is een complexe puzzel van allerlei teeltfacetten. Hierbij valt te denken aan bemesting, substraat, bodemleven, klimaat, biostimulanten en tal van andere factoren. De puzzel is nog zeker niet opgelost en intensieve samenwerking met andere kennispartners is cruciaal. Uiteindelijke doel is een gezondere plant die zichzelf kan verdedigen en die ook nog eens gezonder fruit produceert.

Mark van der Werf

Naam: Mark van der Werf
Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: Baarlo
Functie & organisatie: Consultant plantgezondheid, Koppert Biological Systems

Wat is jouw connectie met de zachtfruit sector?

Ik ben als technisch consultant actief in de zachtfruit sector. Hierbij begeleid ik telers die geïnteresseerd zijn of reeds werken met de nieuwe aanpak. Op dit moment is dit vooral in de teelt van aardbei en blauwe bes.

Hoe zie jij de zachtfruit sector in de toekomst?

Om plantgezondheid voor elkaar te krijgen, moeten er een aantal teelt veranderingen worden doorgevoerd. Door de huidige teeltsystemen kan dit in zachtfruit relatief gemakkelijker dan in andere sectoren. De zachtfruit sector zal dus een voorlopers positie oppakken in de transitie naar “gezonder” telen. Tegelijkertijd is dit ook een noodzakelijke transitie om de gezondheidsclaim die we hebben als zachtfruit sector, vast te houden.

Ik stel de volgende vraag aan: Ton Habraken, Ludvig Svensson

Vraag aan Ton:

Plantgezondheid is een spel van verschillende teeltfactoren. Ook het gebruik van schermen speelt hierin een belangrijke rol. De afgelopen jaren zien we een enorme toename van schermgebruik in de vruchtgroente gewassen (o.a. energie besparing, lichtuitstoot, klimaat optimalisatie, uitstraling). Gaan we deze ontwikkeling ook zien in de teelt van zachtfruit (aardbei)?

Het antwoord van Ton zal in April worden gepubliceerd!