In de categorie ‘partner in de spotlight’ spreekt Jikke, verantwoordelijk voor de communicatie van Stichting Berry Promotions, met partners van Berry Briljant. Eind april sprak ze via video bellen met Ronald Thijssen, accountmanager bij Maurice Kassenbouw / Ammerlaan Construction, gevestigd in Horst. 

“Maurice Kassenbouw/Ammerlaan Construction is één en hetzelfde bedrijf, in het buitenland staan we bekend als Ammerlaan Construction en in de Nederlandstalige markt als Maurice Kassenbouw. Wij realiseren glastuinbouwprojecten voor de tuinbouwsector, in Nederland en heel Europa, maar ook ver daarbuiten op verschillende continenten.” Vertelt Ronald. Het bedrijf telt momenteel ± 110 FTE en realiseert de projecten nogmaals met ± 100 vaste onderaannemers.

“We zien dat de vraag naar telen onder glas in de zachtfruit-sector blijft groeien, met name in de aardbeienteelt. Telers zetten vaak de logische stap om van volle grondteelt, naar stellingen en vervolgens glasteelt door te groeien. Nu de vraag naar Nederlands zachtfruit vanuit de consument blijft stijgen, zien we dat telers zoeken naar manieren om de teeltperiode te vervroegen of verlengen. Telen onder glas is hier een perfecte oplossing voor, de reden hiervoor is dat onder glas het complete kasklimaat gestuurd kan worden. Denk hierbij aan temperatuur, luchtvochtigheid, lichthoeveelheid en CO₂. Tevens is telen onder glas veel efficiënter met betrekking tot waterverbruik t.o.v. volle grondteelt. Het regenwater wat op de kas valt wordt opgeslagen en weer hergebruikt voor de teelt. Ook kunnen de kassen uitgevoerd worden met insectengaas in de luchtramen, zodat vijandige insecten niet de teelt kunnen aantasten en de bijen/hommels voor de bestuiving in de kas blijven.

Ontwikkelingen

“Ook binnen de glastuinbouw speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Om een optimaal, homogeen en actief groeiklimaat te realiseren, hebben wij het Air & Energy klimaatbeheersingssysteem ontwikkeld. Met de Air & Energy kas wordt de vochtige lucht uit de kas onttrokken, waardoor er met gesloten luchtramen en meerdere gesloten schermen geteeld kan worden. De Air & Energy kas garandeert een forse energiebesparing ten opzichte van vergelijkbare traditionele teelt en realiseert significante verbeteringen in de groeiomstandigheden van het gewas. Dit heeft niet alleen voordelen voor de teelt, maar komt ook het milieu ten goede.

Wereldwijd hebben we al meer dan 250 ha Air & Energy kassen mogen realiseren. Verder zien we ook een toename aan onderzoekscentra in de glastuinbouwsector, voor meer onderzoek naar o.a. rassen, belichting, bemesting etc.  De intentie van Delphy om zich te vestigen in Horst draagt daar alleen maar aan bij!”

Glastuinbouw in Nederland

“In Nederland kennen we veel glazen tuinbouwkassen. Niet alleen voor de zachtfruitsector, maar voornamelijk voor de vruchtgroenten, bladgroenten en sierteelt sector. Nederland is dan ook een echte wereldwijde koploper op het gebied van ontwikkelingen in de glastuinbouw. Dat betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen om deze voorsprong te behouden, we dienen continue bezig te blijven met nieuwe innovaties en ontwikkelingen op het gebied van teelt & technologie. Mooie voorbeelden hiervan zijn de ‘Autonomous Greenhouse Challenge’ van Wageningen University en de ‘daglicht loze’ aardbeienteelt van Light4Food uit Horst. Uit heel de wereld komen mensen uit land- en tuinbouw sector naar Nederland om kennis op te doen en te kijken hoe wij zaken aanpakken. Zeker onze regio (Noord-Limburg) beschikt over veel kennis op het gebied van zachtfruit (veredelaars/productie/toeleveranciers/afzet). Heel mooi dat deze kennis kan worden gebundeld in een initiatief zoals Berry Briljant, wat tevens een mooie verbinding is richting de ambitie ‘gezondste regio 2025’.”

Educatie

Maurice kassenbouw is als partner verbonden aan HAS Hogeschool te Venlo. “Wij ontvangen regelmatig stagiaires en scholengroepen, we proberen dan om onze kennis over de glastuinbouw over te dragen en leerlingen enthousiast te maken voor de sector. Het is belangrijk dat wij als sector de consument leren waar zachtfruit vandaan komt en hoe dit in de basis geteeld wordt. Dit alles zal eraan bijdragen dat de zachtfruit sector een gezond, vrolijk en positief imago blijft houden.” Sluit Ronald af.

In contact komen met Maurice Kassenbouw kan via:

Maurice Kassenbouw B.V.

Energiestraat 15

5961 PT Horst, Nederland

+31 77 398 1335

maurice@kassenbouw.com