Eind 2018 werd door de stichting het ambitiedocument Berry Briljant gepubliceerd. In dit document werd de stip op de horizon geplaatst in het jaar 2025. Het doel is om tegen die tijd de volgende pijlers te realiseren: promotie, educatie & innovatie van de zachtfruitsector op het themapark en het bijbehorende innovatieveld.

 Door de jaren heen heeft het bestaande Aardbeienland bewezen dat er behoefte is bij de consument aan kennis over de herkomst van ons voedsel. Maar ook is duidelijk dat samenwerking in de sector nodig is om promotie van het zachtfruit op te pakken. 

De afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet in het realiseren van het gezamenlijke droombeeld. Zo zijn er verschillende gesprekken geweest met partijen om de bouw van de nieuwe innovatieve kas te realiseren. Op dit moment worden de behoeftes van de mogelijke huurders van de kas in beeld gebracht. Zodat de kas, wanneer gerealiseerd, ook daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden.

Verder wordt er gewerkt aan een opzet voor het inrichten van het innovatieveld. Ook hier geldt dezelfde vraag: Wat zijn de behoeftes, naast de basisbehoeftes zoals stroom, water en internet, van mogelijke partijen die zich willen vestigen op dit achterveld? Deze behoeftes worden op dit moment door het bestuur in kaart gebracht.

Tot slot is ook vanuit het ambitiedocument een communicatieplan opgesteld waarmee het bestuur direct aan de slag is gegaan. Vanuit de missie van de stichting zijn een 6-tal kernovertuigingen opgesteld die als kapstok zullen dienen voor alle communicatie uitingen vanuit de stichting.

  “De zachtfruitsector als stimulator en aanjager van onderscheidende en inspirerende verbindingen in onze omgeving met genieten en gezondheid als basis.”

Kernovertuigingen van Stichting Berry Briljant:

  • Promotie zachtfruitsector in de regio;
  • Kennis delen als basis van een gezonde levensstijl;
  • Het themapark en de vers winkel als centrum van de zachtfruitsector;
  • Stimuleren van innovatieve samenwerkingen;
  • Ontwikkelingskansen voor iedereen;
  • Opbouwen en onderhouden van een gezond netwerk.