In de categorie ‘Fruitige Kettingbrief’ gaan we samen met gedreven personen uit de zachtfruitsector, dieper in op de sector! Janny Trouw gaf in de vorige kettingbrief antwoord op de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat ook de Nederlandse consument meer zachtfruit gaat eten? Zij geeft de volgende vraag “Wat is volgens jou de grootste uitdaging in de zachtfruitsector?” door aan: onderzoeker en teeltadviseur aardbei bij Delphy, Bart Jongenelen. 

 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging in de zachtfruitsector? 

Uitdagingen zijn er genoeg. Vaak zie je deze uitdagingen van verre al aankomen, maar soms komen ze vanuit het niets. Recent zien we hoe snel het Coronavirus de hele wereld in haar greep heeft. Los van de effecten op de samenleving brengt het ook onzekerheid in de zachtfruitsector. Wat gaat de impact op de zachtfruitmarkt zijn? Is er voldoende arbeid? Wat de impact gaat zijn is speculeren, maar als samenleving, zachtfruitsector, bedrijf en individu heb je er wel mee te dealen. 

Terug naar de uitdagingen die we van verre aan zien komen. Een belangrijke uitdaging is arbeid. De beschikbaarheid en betaalbaarheid wordt steeds lastiger. De meeste zachtfruit teelten kennen immers een piekende arbeidsvraag voor korte perioden. Bijvoorbeeld het stekken van de trayplanten, het oogsten van het zachtfruit in de zomer of het doorhalen in de doorteelten. Korte perioden dat er veel werk verzet moet worden.

Gewasgezondheid brengt ook een aantal uitdagingen. De afnemer en consument willen zo min mogelijk residu op hun aardbei, maar ook een perfecte aardbei en het liefste nog houdbaar ook. Een spanningsveld waar je als sector tussen balanceert. Steeds meer groene middelen doen hun intrede in de sector . Van een medicijnkastje om een ziekte of plaag te onderdrukken verschuiven we naar weerbaar telen. Waarbij frequenter groene middelen of weerbaarheid verhogende producten worden toegepast.  De beschikbaarheid en toepasbaarheid van de middelen in het medicijnkastje verminderen. Op dit moment zie je hier een grote uitdaging voor de opkweek van plantmateriaal. Kunnen we met het huidig medicijnkastje, weerbaarheid verhogende producten en biologische bestrijders nog gezonde planten maken van rassen die iets vatbaarder zijn voor Phytophthora cactorum? Of gaan deze rassen van het toneel verdwijnen? 

 Tot slot zijn er nog veel meer uitdagingen, zoals wet en regelgeving denk aan de bestemmingsplannen: de mogelijkheid tot huisvesting seizoenarbeiders en mogelijkheden in tot realisatie teelt ondersteunende voorzieningen en kassen. De ingevoerde ODE en (duurzame) energievoorziening voor de toekomst. Het telen van zachtfruit onder belichting. 

 Inmiddels heb ik nu een aantal zaken opgesomd en ik zal vast nog een aantal zaken niet benoemd hebben. Maar wat is nu de grootste uitdaging van de zachtfruit sector? Dit is in mijn ogen: het waarborgen van een gezond rendement. De kostprijs neemt jaarlijks toe, maar stijgt de productprijs ook? Wat betekent de schaalvergroting voor het teeltsaldo over 5-10 jaar? Kan het product dan nog goed vermarkt worden? Als deze uitdaging wordt overwonnen ligt er een goede basis om de uitdagingen van de toekomst te overwinnen. 

Nogmaals: uitdagingen zijn er genoeg. Een geluk, uitdagingen gaan gepaard met kansen. Uitdagingen vragen om innovatie, sterker nog uitdagingen brengen innovatie. Marcel Dings gaf het in zijn aftrap ook al aan, de zachtfruit sector staat er goed op, zolang we maar blijven innoveren. Achteroverleunen is zeker niet aan de orde.

Bart Jongenelen

Naam: Bart Jongenelen
Leeftijd: 27 jaar
Woonplaats: Bosschenhoofd
Functie & organisatie: Onderzoeker & teeltadviseur bij Delphy
Wat is jouw connectie met de zachtfruitsector? 

Ik ben opgegroeid op een tuinbouwbedrijf met vollegrond aardbeien en boomkwekerij. Een typisch Zunderts tuinbouwbedrijf. Nu ben ik bijna 3 jaar werkzaam bij Delphy als onderzoeker en teeltadviseur in aardbei. Momenteel werken we aan de realisatie van een Delphy onderzoeklocatie zachtfruit op het terrein van Berry Briljant. Een plek waar we proactief met uitdagingen en kansen voor de zachtfruitsector aan de slag gaan.

Hoe zie jij de zachtfruitsector in de toekomst?

De lijn van schaalvergroting, afname van het aantal telers en verschuiving van onbedekt naar bedekte teelten is al jaren gaande. Dit zal ook niet veranderen. Ik verwacht dat de aardbeienteelt dezelfde lijn volgt als de tomatenteelt, maar dan vertraagd. Ik verwacht dat het overige zachtfruit in de toekomst ook de lijn van de aardbeienteelt volgt.

Ik stel de volgende vraag aan: Rob van Enckevort

Vraag aan Rob is:

Hoe zorg jij, als jonge ondernemer, dat jouw bedrijf toekomstbestendig is?

Het antwoord van Rob zal in mei worden gepubliceerd!