Fruitige kettingbrief #9 – Erik Rasing 

In de categorie ‘Fruitige Kettingbrief’ gaan we samen met gedreven personen uit de zachtfruitsector, dieper in op de sector! Verdi Geurts gaf in de vorige kettingbrief antwoord op de vraag: Hoe spelen jullie in op de toekomstige invulling van arbeidsbehoeftes? En kunnen jullie een aanvulling bieden voor de toekomstgerichte teeltbedrijven, die op zoek zijn naar meer grip op arbeid? Hij geeft de volgende vraag Hoe zie jij de toekomst voor je als jonge ondernemer in de huidige markt. Wat blijft bestaan, waar verwacht jij dat de uitdaging zit voor jou en je collega-ondernemers en hoe zie jij de samenwerking binnen de keten voor je?” door aan: Erik Rasing van RasGrow Plants.

 

Hoe zie jij de toekomst voor je als jonge ondernemer in de huidige markt. Wat blijft bestaan, waar verwacht jij dat de uitdaging zit voor jou en je collega-ondernemers en hoe zie jij de samenwerking binnen de keten voor je? 

 

De toekomst ligt vol kansen. De zacht fruitmarkt is groeiende, door de toenemende vraag naar gezonde en gemakkelijke producten.
In de aardbeiensector zie je een tendens naar nieuwe en vernieuwende teeltsystemen en technologische ontwikkelingen. De bedekte aardbeiteelten zijn in ongeveer 15 jaar tijd verdubbelt in areaal. Terwijl het areaal vollegrond aardbeien vlot afneemt.

De uitdaging zal hem zitten in het werven en behouden van goed personeel. Daarnaast wordt de rassenkeuze in de toekomst steeds meer van belang. De consument wil smaakvolle aardbeien. Door de verscheidene rassenkeuzes worden langdurige relaties tussen plantenkwekers en afnemers steeds belangrijker. De afnemers zullen verder vooruit moeten gaan plannen betreft hun teeltplannen. Door dit samen met de desbetreffende plantenkweker goed af te stemmen komen beide partijen niet voor verrassingen te staan en kan de kwaliteit van de planten tijdig gewaarborgd worden.

Voor plantenkwekers biedt samenwerking met collega’s kansen om zowel eigen klanten als collega plantenkwekers te bedienen met het juiste plantmateriaal van goede kwaliteit. Door samen te werken wordt over de juiste kennis, ervaring en rassen beschikt en kunnen de teeltplannen optimaal benut worden. Daarnaast zullen onderzoeksproeven gezamenlijk opgesteld en gevolgd moeten worden. Deze resultaten op kleine schaal kunnen namelijk als houvast dienen bij het maken van belangrijke toekomstige teeltbeslissingen in de praktijk.

Erik Rasing

Naam: Erik Rasing
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Veulen
Functie & organisatie: Eigenaar RasGrow Plants

Wat is jouw connectie met de zachtfruitsector? 

Wij focussen ons op de aardbeistekkenteelt onder glas. Hier worden stekken geteeld voor zowel diverse telers die hun eigen plantmateriaal opkweken als collega plantenkwekers waarmee samengewerkt wordt.
Daarnaast zijn wij actief in het opkweken van trayplanten. In het voorjaar trekken wij voor enkele aarbeientelers frigoplanten voor in een tray A cup. In het najaar kweken wij onze eigen Elsanta moederplanten en trayplanten voor diverse afnemers. Deze trayplanten betreffen voornamelijk doordragende rassen. Een gedeelte van deze planten wordt in het najaar ingepakt en een gedeelte wordt vorstvrij ‘overwinterd’ in de kas ter voorkoming van het stoppen van de bloemaanleg.

Foto: Groentennieuws.nl

Hoe zie jij de zachtfruitsector in de toekomst?

De zachtfruitsector is al populair en wordt populairder onder de consumenten. Gezond en lekker voedsel is een gouden combinatie waar het zachtfruitpalet zeker eer aan doet.
Binnen de sector zal zowel binnen de bedrijfstak als in de verticale keten, integratie en samenwerking moeten worden gezocht om de sector gezond te houden en continuïteit te waarborgen.

Ik stel de volgende vraag aan: Mark van der Werf

Vraag aan Mark is:

We zien ziekte- en insectendruk alsmaar toenemen en bestrijdingsmiddelen wegvallen, wat wordt de aanpak van de toekomst om toch nog gezonde aardbeien en plantmateriaal te produceren?

Het antwoord van Mark zal in januari worden gepubliceerd!