Kettingbrief #13 Rene Beerkens

‘In de categorie ‘Fruitige Kettingbrief’ gaan we samen met gedreven personen uit de zachtfruit sector, dieper in op de sector! Hans Weisbeek gaf in de vorige kettingbrief antwoord op de vraag: ”Hoe dragen stuurbare ventilatiesystemen en verticale luchtbeweging er, in combinatie met de juiste klimaatschermen, aan bij dat het groeiklimaat voor zacht fruit onder volledig gesloten klimaatschermen optimaal blijft? Hij geeft de volgende vraag ”Tegen welke uitdagingen denk je in deze sector aan te lopen als we het over autonoom telen hebben?door aan: Rene Beerkens van Greenhouse Consultant Hoogendoorn Growth Management.

Tegen welke uitdagingen denk je in deze sector aan te lopen als we het over autonoom telen hebben?

Op dit moment komen heel veel zaken samen die autonome klimaatsturing wereldwijd in diverse teelten binnen bereik gaan brengen, waaronder de aardbeienteelt.

De laatste jaren zijn door de inzet van sensoren en onderzoek veel nieuwe inzichten op plantniveau digitaal in beeld gebracht. Tegelijkertijd zijn er nieuwe technieken beschikbaar gekomen om op basis hiervan de juiste klimatologische omstandigheden op maat en constanter te kunnen beheersen. Deze combinatie van inzichten en techniek maakt het mogelijk om meer receptmatig te kunnen gaan telen.

Zie hiervoor een mooi actueel praktijkvoorbeeld bij onze klant Beekers Berries.

Waar het vroeger de klantwens was om losse deelprocessen, zoals ventilatie en watergift te automatiseren, zien we nu steeds meer verzoeken om de totale samenhang van alle regelingen te autonomiseren, waarbij rekening wordt gehouden met het type gewas, de gewasstand en de weersverwachting. Hiermee bieden we nieuwe mogelijkheden voor de teler met als doel om steeds planmatiger te kunnen gaan telen en tegelijkertijd er voor te zorgen dat de teler meer tijd over heeft voor andere belangrijke zaken die spelen op het bedrijf.

Desondanks zal net als bij een auto piloot-functie in een vliegtuig er altijd nog een piloot betrokken moeten blijven bij de teelt om de hoofdlijnen uit te zetten en om in het geval van complexere situaties bij te kunnen sturen waar nodig is.

De uitdaging waar we tegenaan lopen als we het hebben over autonoom telen, is dat we net als computers gezamenlijk zoveel mogelijk volgens logische structuren moeten leren denken en werken om deze te kunnen digitaliseren. Met hulp van de basisprincipes van het Nieuwe Telen, (inmiddels ook bekend als Plant Empowerment) kan vervolgens een specifieke teeltmethode op data gedreven wijze beter en herhaalbaar gemaakt worden.

René Beerkens

Naam: René Beerkens (Linkedin)
Leeftijd: 45 jaar
Woonplaats: De Lier (van oorsprong Melderslo)
Functie & organisatie: Data Driven Growing Specialist, Hoogendoorn Growth Management

Wat is jouw connectie met de zachtfruit sector?

Omdat de zachtfruitteelt in kassen relatief gezien nog een vrij jonge teelt is, zie je telers sneller meegaan in het toepassen van nieuwe innovaties en teeltmethodieken.

Ter vergelijk zien we in andere kasteelten dat veel telers reeds exact weten op welke wijze ze een teelt naar hun hand kunnen zetten op basis van ervaringen uit het verleden. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen. Bij het inzetten van nieuwe technieken, zoals: schermen, belichting, ontvochtiging en bevochtiging, zien we bijvoorbeeld dat historische ervaringen niet altijd bijdragen aan een snelle acceptatie en toepassing van nieuwe technieken om daarmee weer een stap voorwaarts te kunnen zetten.

Het werken met groeigraaduren is al vele jaren bekend in de teelt van zachtfruit, terwijl dit in andere teelten nog in de kinderschoenen staat. Een nauwkeurige planning van productie en arbeidsinzet is voor deze teelten van essentieel belang. Het telen volgens een planning en bijbehorend “recept” is daarbij dan ook sterk in ontwikkeling. Mijn verwachting is dan ook dat deze teelten in kassen sneller een data gedreven teeltwijze zal adopteren dan andere teelten.

De zachtfruitsector kenmerkt zich gelukkig met een progressieve en leergierige cultuur. Door initiatieven, zoals Berry Briljant en het nieuwe Delphy Innovative Soft Fruit Centre in Horst, creëert deze sector zijn eigen springplank naar nog meer succes in de toekomst op het gebied van teelt en afzet!

Rene Beerkens - Hoogendoorn - Berry Briljant

Mijn doorgeefvraag aan Hans Beerkens (accountmanager techniek) & Bart Joosten (relatiebeheerder fruitteelt), Mertens, is:

“Wie aan autonoom telen denkt moet zeker ook gaan denken aan robotisering. Hoe denken jullie dat de aardbeienteelt er over 5 tot 10 jaar uit zal zien qua mechanisering en robotisering?”

Het antwoord van Hans & Bart zal in maart of april worden gepubliceerd!